Δήλωση Συγκατάθεσης / Προσωπικά Δεδομένα

Για την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bikestation.gr είναι απαραίτητη από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως για λόγους ασφαλείας.
Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα εξής:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου
Τα δεδομένα που δίνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.bikestation.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της αγοράς των προϊόντων που επιθυμείτε, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή.

Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σε συνάρτηση με τα σχετικά συμβατικά δεδομένα, τα σχετικά δεδομένα του ποδηλάτου, τα τεχνικά δεδομένα για ανταλλακτικά και αξεσουάρ για σκοπό εξατομικευμένης προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ) και έρευνας αγοράς, από την ατομική επιχείρηση ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Διεύθυνση : Λιοσίων 189 , ΤΚ: 10445 , Αθήνα) ως εξής:

Η επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων μου θα γίνεται για τους σκοπούς και προς τους παραλήπτες που παρατίθενται παρακάτω:

Για τον σκοπό της εξατομικευμένης προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ) και για έρευνα αγοράς. Θα χρησιμοποιούνται δηλαδή, τα προσωπικά δεδομένα σε συνάρτηση με τα σχετικά συμβατικά δεδομένα, τα σχετικά δεδομένα του ποδηλάτου, τα τεχνικά δεδομένα για ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

Για την εξυπηρέτηση πελατών: π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για (τεχνικές) αναβαθμίσεις σχετικές με το ποδήλατο μου, επαφή για επικοινωνίες για καινούργια ποδήλατα, ανταλλακτικά - αξεσουάρ ποδηλάτων, προσφορές ποδηλάτων. Τέλος, θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της διαφήμισης με την μορφή της προσωπικής ή εξατομικευμένης διαφήμισης, προσφοράς προϊόντων, ερευνών ικανοποίησης πελατών.

Για να λάβω αντίγραφο, μπορώ να στείλω ένα email στο info@bikestation.gr

Συναινώ όπως η επιχείρηση ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα δεδομένα μου, που θα επιτρέψουν την ακριβή αναγνώρισή μου, ώστε να προσφερθούν άριστες υπηρεσίες και μία αναβαθμισμένη εμπειρία και να αποφευχθεί πιθανή ανακολουθία σε ό,τι αφορά τους παραπάνω σκοπούς (υπηρεσίες πελατών, πληροφορίες πελατών, διαφήμιση και έρευνα ικανοποίησης). Τα προσωπικά δεδομένα μου θα αποθηκεύονται για τρία χρόνια μετά την τελευταία σύμβαση.

Έχω το δικαίωμα να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή . Γι’ αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσω με την επιχείρηση ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μέσω email info@bikestation.gr ή μέσω τηλεφώνου 210 8323308. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συναίνεση, η οποία έλαβε χώρα πριν την απόσυρση.

Τα Δικαιώματά σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), περιορισμού της επεξεργασίας, στη φορητότητα των δεδομένων, αντίρρησης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που αφορούν εσάς, τα οποία βασίζονται στο άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του General Data Protection Regulation (GDPR) - Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για λόγους άμεσης προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώστε ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα περιορίζονται από τη νομοθεσία και πρέπει να ικανοποιούνται από την επιχείρηση μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να επικαιροποιήσουμε οποτεδήποτε τα προσωπικά σας δεδομένα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών (π.χ. αλλαγή της διεύθυνσής σας).

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την επιχείρηση ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μέσω email στο mail: info@bikestation.gr ή μέσω τηλεφώνου : 210 8323308.

Για να εξασκήσετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 του GDPR) παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα στοιχεία που μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της εν λόγω Αρχής (www.dpa.gr).

Αναγνωρίζω τα παρακάτω δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Συμφωνώ να επικοινωνεί μαζί μου για τους προαναφερθέντες σκοπούς η επιχείρηση ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ μέσω:

☐ Email ☐ Τηλεφώνου ☐ Κινητού Τηλεφώνου / SMS ☐Ταχυδρομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ______________________________

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσω e-mail : info@bikestation.gr ή μέσω τηλεφώνου: 2108323308